Služby

Interiér knihovny

Místní knihovna v Radimovicích vám nabízí pěkné chvíle s nejlepším přítelem - knihou. Máte k dispozici přes tři tisíce svazků knih, které jsou navíc doplňovány výměnnými soubory knih z Krajské vědecké knihovny v Liberci. V nich se každý čtenář - od nejmladšího po nejstaršího - může seznámit se starými českým i světovými pohádkami, ale i s pohádkami dneška. Může prožít chvíle napětí u dobrodružných románů a detektivek, uklidnit se u románů pro ženy a dívky, prostě číst poesii, beletrii, nauku minulosti a současnosti.

Pokud nenaleznete hledanou knihu u nás, můžeme se pokusit ji zajistit prostřednictvím tzv. MEZIKNIHOVNÍ VÝPŮJČNÍ SLUŽBY z liberecké knihovny nebo z kterékoliv jiné knihovny v České republice.

Nejnovější zprávy z naší vlasti a ze světa se dozvíte přečtením zapůjčených časopisů.

Další nabídka je internet. Jeho použití je zdarma. Potřebné informace z internetu si můžete stáhnout a vytisknout.

Ceník služeb

Poplatky
Registrační poplatek děti do 18 let 10,-Kč/rok
dospělí 30,-Kč/rok
Překročení výpůjční lhůtyI. upomínka 20,- Kč
II. upomínka 30,- Kč
III. upomínka 40,- Kč
Poškození čárového kódu v knize 10,- Kč
Ztráta knihy a časopisu trojnásobek původní ceny + 20,- Kč za knihovnické zpracování
Ostatní poplatky internet zdarma
tisk černobíle3,- Kč/každá započatá stránka
tisk barevně 5,- Kč/každá započatá stránka
kopírování černobíle2,- Kč/stránka
kopírování barevně 10,- Kč/stránka

Poskytování služeb se řídí knihovním řádem.